понедельник, 29 декабря 2008 г.

Дермант (kryviec). Критика с позиций пробалтского "кривичского" язычества и его версии белорусских новых правых статьи Белого о криптонацизме бел. национализма

Была сразу перепечатана электронной версией белорусской националистической газеты Наша Нiва: http://nn.by/index.php?c=ar&i=22608
(На память)
***
27 December 2008 @ 04:24 pm
Халакост для паганцаў  
Пасля сумнавядомага спісу “нацыстаў-беларустэнаў” А. Белы не спыніў свайго змагання з прывідамі і гэтым разам ужо напісаў для рускамоўнага ізраільскага штотыднёвіка “Мост” артыкул-данос на “Радыё Свабода”, дзе спрабуе з дапамогай маніпулявання і падтасоўкі фактаў звінаваціць у міфічным “беларутэнскім нацызме” заснавальнікаў і сучасных супрацоўнікаў радыё, а заадно і ўсіх “адраджэнцаў”, нават Уладзіміра Арлова. Сваю порцыю хлусні атрымалі і прыхільнікі традыцыйнай этнічнай рэлігіі (паганства):

 Но если последовательно исключить из культурного поля Беларуси все эти 3 традиции, - православие, католицизм и иудаизм, как хотелось бы радикальным националистам, то что останется? Только языческий слой, доцивилизационный, враждебный всем монотеистическим религиям и цивилизационным структурам, созданным их культурными кодами. Современный белорусский идейный (пока ещё – не организационный, так как националистические организации типа Белорусского Народного Фронта не являются, на данный момент, однородно нацистскими) неонацизм очень тесно связан с неоязычеством. Эта органическая связь не всегда последовательно осознаётся сторонниками этих идеологических течений, но среди молодёжи, увлечение языческими ритуалами и «богами» почти автоматически влечёт за собой интерес к про-нацистским формированиям, их символике и исторической мифологии. И наоборот: нацистские взгляды и особенно – проекты будущего, - требуют «сакральной санкции», которую может дать только язычество. Сотни персональных блогов в Байнете дают возможность в этом убедиться. Две грани радикального националистического сознания, нацизм и язычество, символически объединяются свастикой, различными вариантами которой пестрит Байнет. Националистическая верхушка этой тенденции не только не противится, но и всячески культивирует. Организованные группировки сторонников язычества в открытую действуют практически во всех гуманитарных ВУЗах страны. Их лидеры прямо заявляют, что якобы «все авраамические религии» глубоко чужды глубинной психологии белорусов, их подлинным, а не навязанным извне, культурным запросам.

Гэтае абвінавачанне сфабрыкаванае ў лепшых традыцыях савецкай прапаганды, маўляў, існуе толькі адно слушнае меркаванне (ісціна, Бог, візія гісторыі і культуры), а астатнія – ілжывыя, паганскія, нецывілізаваныя, нялюдскія і г.д. Ну а каб гучала зусім пагрозліва, згадаем яшчэ і жупел, якім хіба што яшчэ дзяцей не палохаюць – уяўную небяспеку нацызму і карычневай чумы, якая вось-вось з сеціўных абшараў захлыне ўвесь навакольны свет. Разбірацца, якое дачыненне язычніцтва сапраўды мае да ідэалогіі нацыянал-сацыялізма, ніхто і не збіраўся, галоўнае навешаць ярлыкі і запісаць у шэрагі “ворагаў народу” (згадаем тут і “прысуд” паплечніка А. Белага ў “крыжовай выправе”: “…мы слаба душым нацыстаў – трэба мацней “праўду-матку” рэзаць. Не шкадаваць ворагаў Касцёла і народа”). Не ведаю, як трэба “душыць” нацыстаў, але ведаю як душылі “ворагаў Касцёлу” сярэднявечныя інквізітары, а “ворагаў народу” – бальшавіцкія каты. Акурат тут і выяўляецца, што ўсе абвінавачанні, якімі намагаюцца забрудзіць сваіх апанентаў новыя Тарквемады тычацца найперш і перадусім іх самых.

Нездарма, французскі мысляр Ален дэ Бенуа у сваім часе казаў, што вытокі таталітарных ідэалогій знаходзяцца ў секулярызаваных месіянскіх, празелітычных памкненнях юдэа-хрысціянскага монатэізму. І менавіта ў старазапаветнай нецярпімасці і апалогіі выключнасці богаабранага народу хаваюцца вытокі як бальшавізму, гэтак і нацызму. Падрабязней пра гэта, а таксама пра “монатэістычную” сутнасць нацызма можна прачытаць у нарысе А. дэ Бенуа “Адольф Гітлер прыпадабняўся да габрэяў” .

Такія чынам, ніякай наўпроставай сувязі паміж традыцыйнай этнічнай рэлігіяй (язычніцтвам) і нацызмам не існуе, а вось сувязь апошняга акурат з радыкальнымі монатэістычнымі дактрынамі досыць відавочная. Возьмем хаця б аднолькавыя іх ўстаноўкі: “адзін райх, адзін народ, адзін фюрэр” і “адін бог, адна царква, адзін месія”. Таму, бадай, асноўная прычына, чаму нехта хоча запісаць усіх у “нацысты” – спроба зганіць ды нават вынішчыць (пакуль толькі інтэлектуальна) нязгодных з “абвешчаннем” Белага. Аналагічныя метады, праўда ўжо з непрыхаванымі мэтамі, выкарыстоўваюць і сучасныя маскоўскія “палітолагі”. Параўн. выказванне М. Лявонцьева: “Не вернуть ли нам и Прибалтику? А почему бы и нет. Мое мнение: государственная самостоятельность прибалтийских республик оказалась несостоятельной. Они не справились с этой задачей, потому что оказалось, что значительное большинство этнически местного электората – это нацисты. А нацисты – это люди, с которыми нормальный разговор и наделение их нормальными правами невозможны. Это люди, в которых нужно стрелять. Пуля – единственный аргумент против нацистов. И они дождутся, что наши танки будут стоять в Риге”.

У выніку маем наступны лагічны шэраг: беларускія нацыяналісты і адраджэнцы – гэта паганцы, паганцы – гэта нацысты, прыбалты – таксама нацысты, кожнаму нацысту – куля. Гэта і ёсць канчатковая мэта таго, пра што мрояць як расейскія “апрычнікі”, гэтак і іх тутэйшыя калегі. Нездарма, “гарлівы літвін” у сваіх поглядах збліжаецца з абаронцамі савецкага рэжыму, у тым ліку прадстаўнікамі сучаснага беларускага афіцыёзу, якому, аказваецца, трэба яшчэ і падзячыць за ўсталяваны ў рэспубліцы “міжэтнічны і міжканфесійны” спакой. Дужа паказальна і тое, як прысабечваючы права прамаўляць ад імя усіх літвінаў Белы заяўляе: “Лiтвiны зацiкаўленыя у тым, каб Лукашэнка пратрымауся як мага даужэй. Тамму мы зычым яму моцнага здароуя i палiтычнай iнтуiцыi. Ягоны эканамiчны генiй, канешне, будзе вельмi моцна выпрабоувацца у наступным годзе (а можа i даужэй), але мы, як шмат разоу ужо казалi, не за гэта найбольш яго паважаем, а рыхтык за ягоны паслядоуны (прынамсi дагэтуль) антынацызм”. Не будзем чарговым разам згадваць прыхільнае выказванне Прэзідэнта пра гітлераўскую мадэль улады, каб не псаваць яго імідж паслядоўнага антынацыста.

Колькі слоў трэба сказаць і пра сімвал, які нібыта аб’ядноўвае грані “радикального националистического сознания” – свастыку. Вядома, для прафесійных змагароў з нацызмам адной толькі яе згадкі досыць, каб зрабіць высновы ды шчыраваць у праклёнах. Мы не будзем тут даводзіць, што сам знак значна старэйшы за нацызм і адназначна іх атаесамляць некарэктна, і што ён досыць пашыраны як ў хрысціянскім мастацтве, гэтак і ў беларускім народным арнаменце ды г.д. Звернемся лепей да меркавання навукоўца Рамана Багдасарава, які адмыслова займаўся гісторыяй сімвала і напісаў пра яго цэлую манаграфію. У інтэрвію радыёстанцыі “Эхо Москвы” ён, між іншым, пытаецца: “Почему звезда, несмотря на то, что она была обагрена миллионами жизней… литров крови и жизней в коммунистический период. И у нас, и в Китае, и где угодно, в Камбоджи… Она не вызывает отторжения и никогда не вызывала, даже в худшие годы советской власти, когда люди отправлялись эшелонами просто…

Зрэшты, на гэта мала хто звяртае ўвагу, бо нязручна, ускладняе бачанне сітуацыі, разбурае стэрэатып “ворага”. “Вораг касцёлу і народа” у выглядзе паганцаў і “нацыстаў-беларутэнаў” – вельмі зручны аб’ект нянавісці альбо як ахвяра для чарговага Халакосту і аўтодафэ. А. Белы абвяшчае з нагоды святкавання Ханукі: “Хаг Самеах! I няхай Пан скрушыць рог паганцам i у гэты раз!”. Але мы памятаем пра “подзвігі” юдэйскага цара Давіда ў змаганні з аманіцкімі паганцамі: “І сабраў Давід увесь народ і пайшоў да Равы, і ваяваў супроць яе і ўзяў яе… А народ, які быў у ім, ён вывеў і паклаў іх пад пілы, пад жалезныя малатарні, пад жалезныя сякеры, і кінуў іх у абпальныя печы. Так ён зрабіў з усімі гарадамі Аманіцкімі. І вярнуўся пасьля таго Давід і ўвесь народ у Ерусалім” (Другая Царстваў, 12:29,31). Вам гэтае апісанне нічога не нагадвае?...
 
UPD А вось тут колькі карыкатураў на "змагарную" дзейнасць :))
 
http://kryviec.livejournal.com/215582.html

"Lesnoi slon".Ревизионистская критика с позиций бел. национализма статьи Белого о криптонацизме белорусского национализма (по линку - еще и фото)

: Ц Е П Н О Й С Л О Н К Р И В И И : - Чтобы не стать «баранами» для горливых литвинов
Therapy Though Violence

lesnoi_slon
Date: 2008-12-29 11:08
Subject: Чтобы не стать «баранами» для горливых литвинов
Security: Public
Tags: маразм

Не так давно печально известный крипто-историк Белый разродился своим очередным творением – статьей "Чтобы не стать «сардинами» для нацистов!", написанной по заказу израильской газеты «Мост». О серьезности издания-заказчика говорит тот факт, что у него нет даже своего интернет-сайта! Впрочем, это не важно, просто имейте в виду.

Пробежав новое творение Белого, предсказуемо полное мракобесия, глупостей, передергивания фактов и обычных для «аффтора» орфографических ошибок, я в очередной раз убедился, что бог карает своих детей лишением рассудка. Можно было бы, конечно, закрыть интернет-страницу и забыть о казусе, но наш пациент в последнее время развел слишком уж бурную деятельность, и с борьбы с ветряными мельницами стал переходить на более земные темы - глядишь, еще немного, и перейдет на личности. Согласитесь, други мои, долг каждого добропорядочного гражданина - остановить зло и спасти заблудшую душу от огня ада, а то, что псевдоверующий Белый забыл божественные заповеди и имеет все шансы попасть в Геену налицо. Говорил ведь Спаситель: «Не судите и не судимы будете». Увы, господа, вроде Белого, так увлечены борьбой, что забывают о собственной душе. А раз такое дело, то нам, людям порядочным, нужно постараться грешную душу спасти. Амен.

Как уже многие заметили, статья Белого получила широкий резонанс - о ней уже написали и уважаемый Алексей Дермант, и Пётр Рудковский. Но обе статьи грешат академизмом, я же собираюсь написать о вещах более земных, но не менее важных. Очевидно, что мне не удастся разоблачить всю ложь, написанную в работе Белого, ибо этой лжи так много, что пришлось бы написать целую книгу, что невозможно по ряду причин. Посему я поговорю о нескольких наиболее диких «фактах», упомянутых в пасквиле Белого. Приступим, помолясь.

Итак, цитата первая:

«В связи с этим, крайне важна позиция, которые займут по отношению к белорусскому нацизму и криптонацизму другие страны. Прежде всего, Россия, Польша и Израиль. Ведь именно народы этих трёх стран принесли наибольшие жертвы на алтарь победы над гитлеровским нацизмом. Беларусь можно было бы также добавить к их числу, но проблема заключается в том, что её потери, арифметически исчисляемые в современных политических границах, и составляющие четверть, а как утверждает в последнее время официальная пропаганда – даже треть довоенного населения - как бы разделены именно между этими тремя культурными и историческими традициями – русско-советско-православной, польско-литовско-католической и еврейской.»

Каково? «Важна позиция» сторонних сил! Надо полагать, если эти страны вдруг решат, что Беларусь как оплот неонацизма следует отбомбить напалмом, наш историк будет только рад. Спадар Белый, радиомаячки для ракет будете лично расставлять? И этот человек рядится в рясу патриота, я бы даже сказал, он рядится в рясу верующего патриота!

Идем дальше. Если судить по цитате, то Белый отрицает Беларуси в наличии собственного народа, она, видите ли, населена «русско-советско-православным, польско-литовско-католическим и еврейским» народами! «Беларусь можно было бы назвать», мол, только никакой такой Беларуси нет, вот мы и не назовем! Вы только вдумайтесь! Наш псевдоисторик на полном серьезе считает, что народы Израиля пострадали больше, чем народ Беларуси! О каких таких народах страны Израиля, пострадавших в войну, он говорит? Палестинцах? Арабах? Наш писатель изоврался до того, что даровал Израилю честь участия в войне, хотя даже дети малые знают о том, что это государство появилось на свет ПОСЛЕ второй мировой, я бы даже сказал, его появление стало РЕЗУЛЬТАТОМ той войны. Дорогие беларусы, еще раз обращаю на логику этого мракобеса – собственно Беларусь пострадавшей в войне считать нельзя, зато можно считать пострадавшим государство, которого не существовало на карте мира!

Еще один момент. Наш автор считает, что именно Россия, Польша и Израиль были наиболее последовательными борцами с нацизмом. Так ли это? Да, действительно, Польша и Россия воевали против нацистской Германии. Про Израиль мы поговорим позже. Но можно ли обвинять беларусских националистов в связях с нацистами, но при этом считать поляков и россиян ангелами-антифашистами? Очевидно, наш горе-историк либо не знаком с историей, либо считает своих читателей полными идиотами. Возьмем Польшу, например. Была ли она последовательным врагом нацизма? Какое там! Вместе с нацистской Германией Польша занималась переделом Европы, за что ее и прозвали «гиеной». Как известно, Польша на пару с нацистской Германией отобрала у Чехословакии Тешинскую область. Вот что говорит нам об антифашистской Польше настоящая, «небелая», история: «14 января 1938 г. в ходе встречи с министром иностранных дел Польши Юзефом Беком Гитлер заявил, что Чешское государство в его нынешнем виде невозможно сохранить, ибо оно представляет собой в результате гибельной политики чехов в Средней Европе небезопасное место коммунистический очаг. Как было сказано в официальном польском отчете о встрече, пан Бек горячо поддержал фюрера.» Ай-ай-ай! Некрасиво получается – Польша стала антинацистской лишь из-за того, что ее бывший союзник решил поделить польские земли с еще одним дорогим для Белого государством – СССР! Не договорись Германия со Сталиным, глядишь, одним нацистским союзником было бы больше! Но для Белого Польша, пускай и нацистский союзник, но все равно намного милее, чем родная Беларусь. Про нацистского врага Россию я говорить не буду, ибо красный нацизм ничем не лучше коричневого. Это во-первых. А во-вторых, на стороне гитлеровской Германии воевало несколько МИЛЛИОНОВ дорогих россиян – куда уж нам, беларусам, которые даже при самых максимальных подсчетах не могут похвастаться и сотней тысяч. Впрочем, я уверен, для господина Белого миллионы нацистов из числа россиян и поляков все равно будут милее беларусов, которые есть зло априори. Идем дальше.

Следующая цитата даже не нуждается в комментариях: «Проблемы с исторической памятью в Беларуси действительно очень актуальны, но они в значительной мере объясняются синтетической концепцией самой Беларуси как страны, идея которой возникла немногим более 100 лет назад, и чьи исторические традиции вбирают в себя прошлое как собственно Беларуси (т.е. практически однородно-православного востока страны), славянизированной периферии бывшей исторической Литвы, ещё совсем недавно католической и польскоязычной, и украиноязычного Западного Полесья.» Шедеврально! Очевидно, любимой книгой по истории Беларуси у господина Белого была история Абецедарского. Надо заметить, у советского мракобеса выросла достойная смена! Белый, как и Абецедарский, считает, что не было у нас ни Витовта, ни Миндовга, ни Грюнвальда, ни «Статута», ни даже Богдановича. Беларусы упали с Луны 100 лет назад и были, очевидно, найдены предтечами Белого. После таких диких высказываний вы будете верить в то, что Белый - историк?

Еще одна замечательная цитата: «Ведь даже тиран и садист Сталин в войну вынужден был, хотя бы внешне, обратиться за поддержкой к Православной Церкви. Да и роль ксендзов и раввинов, внешне не столь броскую, в организации духовного сопротивления нацизму, невозможно переоценить.» Сталин Белому милее, чем беларусские националисты! Да, тот самый Сталин, который вывез в Сибирь и уничтожил тысячи и тысячи, тот самый, который истребил столько священников, сколько Гитлеру и не снилось! Очевидно, в полемическом пылу наш псевдоисторик сошел с ума, другого объяснения любви к тирану и истребителю веры нет! Доктора в студию!

Теперь несколько слов о «не столь броской роли ксендзов» в организации духовного сопротивления нацизму. Нужно ли мне напоминать уважаемым читателям о том, что нынешний Папа Римский был убежденным нацистом, состоял в «Гитлер югенд» и даже воевал? Возможно, наш малограмотный борец с нацизмом не знает о том факте, что в «Гитлер югенд» насильно не забирали, там состояли лишь добровольцы-патриоты Германии. Вот клятва «Гитлер югенд»: «В Присутствии этого знамени цвета крови, олицетворяющего фюрера, я клянусь посвятить всю мою энергию и силу спасителю нашей страны Адольфу Гитлеру. Я готов отдать жизнь за него, и помоги мне в этом Господь Бог. Хайль Гитлер!» Господин Белый, такие вот слова повторял ваш любимый Папеж 60 лет назад. Это мы говорили о нынешнем Папе Римском, а ведь и современника Гитлера Папу Римского Пия XII многие обвиняют в молчаливом потакании нацизму. Вы, господин Белый, об этих обвинениях ничего не слышали, нет? Отец Томас Фрауэнлоб свидетельствует: «Следует не показывать пальцем на форму с орлом, а вникнуть в состояние Германии того времени. Если взять сейчас практически всех немецких священников того же возраста, что и Йозеф Ратцингер, то окажется — все они почти поголовно служили в вермахте. Я не удивлюсь, если кое-кто — даже и в СС.» Закрывая тему религии еще одна цитата о так любимых Белому ксендзах и прочих католиках-антифашистах: «На процессе в Нюрнберге был обнародован документ за № ND 2849 от 16-го августа 1941 года в котором представитель гестапо сообщил в Берлин следующее: «Мы установили, что согласно рапорту из религиозных кругов архивискуп Бризгис (глава католической церкви Литвы) запретил всем священникам оказывать какую-нибудь помощь и любое содействие евреям». Находим сведения, даже фотографии священников с оружием в руках, свидетельствующие о личном участии в расправах над мирными согражданами.» Достаточно ли, уважаемый историк?

После приведенных мною фактов уместно ли воспринимать серьезно слова Белого о том, что: «Практически все националистические деятели времён Второй мировой войны, воспеваемые Владимиром Орловым в книге «Имена Свободы», запятнали себя преступлениями против человечности, в большей или меньшей степени.» А? Ведь если смотреть на проблему глазами Белого, то себя запятнали едва ли не все европейцы, включая Представителя Бога на Земле Папу Римского.

Но я с вашего позволения приведу еще пару разоблачений Белого, ибо если уж начал громить подлеца и мракобеса, то останавливаться на полдороги не стоит.

Итак, немного о любимом Белым Израиле и евреях.

Я намеренно вынес тему «нацисты и евреи» в отдельную главу. Вот почему. Во-первых, свою статейку Белый напечатал в израильской газете, то есть он, очевидно, считает, что Израиль – это страна порядочная, не то, что Беларусь, погрязшая в неонацизме и язычестве. Во-вторых, Белый считает, что народы Израиля принесли на алтарь победы над нацизмом один из наибольших вкладов, что дает им право судить заблудших типа Беларуси. Давайте посмотрим, так ли это на самом деле.

Евреи-нацисты не только существовали, но их было не так уж и мало. Тема эта, безусловно, табуирована, но при желании можно раскопать немало фактов – как-никак кроме псевдоисториков типа Белого на Земле существует немало и вполне порядочных людей, которые ищут Истину, а не занимаются коньюктурщиной. Начнем с того, что сотрудничество нацистов с евреями-сионистами началось задолго до того, как беларусские националисты встали под знамена Гитлера.
В 1934 г. руководитель еврейского отдела службы безопасности СС барон фон Мильденштайн был гостем сионистских организаций Палестины. В сентябре-октябре 1934 г. ведущий орган нацистской пропаганды "Дер Ангрифф", которым руководил лично Геббельс, опубликовал серию из 12 статей Мильденштайна, всемерно восхвалявшую колонизационное предприятие сионистов. В память о пребывании руководителя еврейского отдела СС в Палестине Геббельс велел отчеканить медаль, на одной стороне которой было изображение свастики, на другой - шестиконечной звезды.

From White
From White


Позорным символом "хаавары" и сионистко-нацистского сотрудничества вообще стал приобретенный сионистской Палестинской пароходной компанией у фашистской Германии пассажирский лайнер "Гогенштайн". В 1935 г. этот корабль отбыл из Бремергафена в Хайфу с еврейскими колонистами на борту, специально отобранными представителями "Палестинского офиса". На корме корабля красовалось его новое имя "Тель-Авив", написанное древнееврейскими буквами, а на мачте развевался флаг со свастикой. Капитаном корабля был старый член нацистской партии Лейдиг.
С.Л. ЗИВС пишет: «Вот документы, подтверждающие прямое сотрудничество сионистских организаций с гестапо (документы имеются в распоряжении Антисионистского комитета). Хочу обратить внимание прежде всего на два из них. Первый представляет собой отчет о контактах чинов гестапо с командированным в Берлин из Палестины уполномоченным диверсионно-разведывательской организации сионистов "Хагана" Ф. Полкесом. Кстати говоря, в руководстве этой организации в то время находился Леви Эшкол (Школьник-Эшкол), который до того в течение трех лет работал в "Палестинском офисе" в Берлине, а впоследствии стал премьер-министром Израиля и в этом качестве пребывал во время израильской агрессии 1967 г. По оценке гестапо, реальность сотрудничества с сионистами обеспечивалась идеологической платформой последних. В гестаповском отчете особо выделяются два момента, идейно роднящие сионистов с нацистами: во-первых, - крайний национал-шовинизм, во-вторых, - откровенный антикоммунизм. Этих двух моментов было достаточно для заключения грязной и циничной сделки о сотрудничестве. Второй документ - подробный машинописный текст отчета о поездке А. Эйхмана и Г. Хагена в Палестину для углубления связей с представителем "Хаганы" Полкесом.»
В 30-е годы значительно увеличился тираж журнала “Юдише рундшау”. “Сионистская деятельность достигла в Германии невиданного размаха”, — удовлетворенно отмечала американская “Еврейская энциклопедия”.
Одно из эсэсовских изданий в течение всего июня 1934 года писало “о необходимости повышения еврейского национального самосознания, увеличения еврейских школ, еврейских спортивных и культурных организаций”. (Ф.Никосия. “Третий рейх и палестинский вопрос”. Издание “Техасского университета, 1985 г.).
Официоз СС газета “Дас Шварце Копф” в мае 1935 г. посвятила свою передовую статью поддержке сионизма: “Недалеко то время, когда в Палестину вернутся ее сыновья, отсутствовавшие более тысячи лет. Мы от всего сердца приветствуем их и желаем им лишь самого наилучшего”. 
     В интервью, данном уже после войны, бывший глава сионистской федерации Германии Ганс Фриденталь говорил: “Гестапо делало в те дни все, чтобы помочь эмиграции, особенно в Палестину. Мы часто получали от них разнообразную помощь...” (Ф. Никосия. “Третий рейх и палестинский вопрос”). 
     Когда в 1935 году конгресс национал-социалистической партии и рейхстаг приняли и одобрили нюрнбергские расовые законы, то и “Юдише рундшау” поспешила одобрить их: “Интересы Германии совпадают с целями Всемирного сионистского конгресса... Новые законы предоставляют еврейскому меньшинству свою культурную и национальную жизнь... Германия дает нам счастливую возможность быть самими собой и предлагает государственную защиту для отдельной жизни еврейского меньшинства”. 
     В сотрудничестве с нацистскими властями сионистские организации создали по всей стране сеть из примерно 40 лагерей и сельскохозяйственных центров, в которых обучались те, кто намеревался переселиться на “землю обетованную”. Над всеми этими центрами и лагерями гордо развевались бело-голубые флаги со звездой Давида.
Стоит добавить, что специалисты СС обучали еврейских партизан правилам террористической войны против англичан.
Господин Белый, вы хорошо себя чувствуете? Тогда я продолжаю.
Сотрудничество сионистов с нацистами – это не единственный факт сотрудничества евреев с Гитлером. О солдатах-евреях в гитлеровской армии можно прочитать, например, здесь.
«Вероятно, многие удивятся, узнав, что во Второй Мировой Войне на стороне Германии воевало около 150 000 солдат еврейского происхождения.
Брайан Марк Ригг (Bryan Mark Rigg) в своей книге "Еврейские солдаты Гитлера" ("Hitler’s Jewish Soldiers") рассказывает о том, что во Второй Миовой Войне под знаменами фашистской Германии воевало множество солдат с еврейскими корнями. По мнению автора, Гитлер знал о наличии таких солдат в своих войсках, а некотоым из них Гитлер собственноручно выдавал свидетельства, защищавшие их от Нюренбергских Расовых Законов 1935-го года. Согласно этим документам, их владельцев считали настоящими немцами.
Ригг пишет, что большинство таких евреев не знали о Холокосте, но некоторые принимали участие в сожжениях. Эти евреи, сражавшиеся за Германию, считали себя настоящими патриотами своей родины. Многие из них не считали себя евреями, будучи крещенными по христианским обычаям. 
В книге говорится, что около 20 человек с "еврейской кровью" были награждены Рыцарским крестом. В немецкой армии было 2 фельдмаршала и 15 генералов еврейского происхождения.»


Согласно официальной советской статистике евреев среди военнопленных насчитывалось более 10 тыс. человек. Это намного больше чем, например, финнов, хотя Финляндия в отличие от любимого Белым Израиля официально объявила СССР войну. Еще раз повторю - только ПЛЕННЫХ было 10 тысяч евреев!

Вам достаточно, господин Белый? Нет, тогда давайте пойдем дальше.

Сотрудничеству евреев с нацистами в «Википедии» посвящена целая глава. Вы, товарищ Белый, читать по-английски обучены? Есть там о Юденратах (Judenräte), например. Знаете, что это такое? Это когда евреи "самуправлялись" в гетто под немецкой оккупацией - законы принимали, своих соотечественников отправляли на смерть, полицию свою еврейскую создавали. Про еврейскую полицию вы, товарищ историк, слыхали? Нет, вот здесь почитайте, а можно и здесь.

From White


Думаете, еврейская полиция занималась только тем, что семечки у бабок-торговок отбирала? К сожалению нет. Вот один, но характерный пример: был в славном городе Вильно свой Юденрат, в котором работал славный еврейский нацист Генс. Вот что о нем пишут:
«Портрет Генса может быть ещё выразительней, если вспомнить, что он «не только председатель юденрата, но и командир еврейской полиции гетто. И 23 октября 1942 г. он по поручению немцев послал 30 полицейских-евреев в ближнее местечко Ошмяны, они забрали из тамошнего гетто 406 больных и стариков, передали их немцам и литовским полицейским, а те их расстреляли. Через четыре дня Генс собрал в юденрате сотрудников, чтобы рассказать об одной из ужаснейших трагедий - «когда евреи ведут на смерть евреев». Так он выразился и сообщил, что немцы потребовали от него убить 1500 ошмянцев, в первую очередь детей и многодетные семьи. Стали торговаться. Число обречённых снизилось сперва до 800, потом 600, потом Генс и его комиссар полиции Деслер отбились от казни всех, кроме стариков и неизлечимых больных. Их набралось 406. Генс говорил: «Ушли те, чьи дни и без того сочтены. Да простят нам эти старики, они были жертвой ради евреев и их будущего...» Я должен был бы сказать: «Я не хочу марать руки, посылая полицейских выполнять эту грязную работу». Но сегодня я говорю, что обязан запачкать мои руки, так как сейчас еврейский народ переживает своё самое страшное время. Пяти миллионов уже нет. Наша задача спасти сильных и молодых не только по возрасту, но и духом, а не разводить сантименты. Когда в Ошмянах сказали раввину, что для [требуемого] количества не хватает людей, а в «малине» [убежище] прячутся пять стариков, он сказал, чтобы «малину» открыли. Это человек молодого и сильного духа.»

From White


Каково, товарищ Белый? Тут вам и евреи, и упоминавшиеся вами равины - все замазались... Достаточно ли, господин историк? Убедил ли я вас в том, что ДАЖЕ ЕВРЕИ сотрудничали с нацистами, причем свидетельств о том, что они ЛИЧНО принимали участие в карательных операциях НАМНОГО больше, чем свидетельств того, что БЕЛАРУССКИЕ националисты кого-то там живьем сожгли или расстреляли. Если вы отрицаете Беларуси в национализме, то, может, напишите статью, в которой потребуете и от Израиля, например, отказаться от своей идеологии – СИОНИЗМА, которая запятнала себя в связях с Гитлером? Как ни крути, а предателей-нацистов среди евреев было больше, чем предателей-беларусов, ибо те же Юденраты находились едва ли не в каждом городе. Как уже говорилось, даже нацисты считали доминирующий нынче в Израиле сионизм родственной идеологией. Нацизм уже лет 50 как мертв, а вот сионизм более чем жив. Господин Белый, включите телевизор и посмотрите новости - ваши друзья-сионисты за одного убитого еврея уже убили более 300 палестинцев, более 700 ранили и разрушили целый город. Даже ненавистные вам нацисты не позволяли себе убивать три сотни ни в чем не повинных граждан в ответ на убийство одного немца. Может, вам следует начать печатать в Израиле статьи другого толка, ведь ваш христианский бог проповедует мир и любовь, неприсущие современному сионизму?

From White
Думаю, мне пора остановится. Своей статьей я хотел показать, что обвинения беларусских националистов в том, что они все нацисты, - это такой же бред, как обвинения литовцев, латышей, украиницев, русских или даже евреев. В трудное военное время каждому маленькому народу нужно было выбирать, как жить дальше. Беларусам, попавшим в жернова сталинского и гитлеровского нацизмов, выбора вообще никто не давал. Как и евреям, например. Но никому и в голову не приходит обвинять евреев в нацизме. А вот мракобес Белый всех беларусов-националистов априори назвал последователями Гитлера. И я уверен, причина не в том, что он сошел с ума. Дело в другом. Наш друг узрел, что беларусская земля пока чиста от такой заразы, как антифашистские комитеты и фонды – в других странах эта ниша уже давно заполнена и во всю функционирует. Под такого рода борьбу выделяются деньги и гранты, так что первый, кто назовется в Беларуси антифашистом, срубит банк. Именно жаждой денег, а никакой не заботой о стране, и движим Белый. Он хочет сидеть в теплом кабинете, получать гранты на борьбу с фашизмом и антисемитизмом и ничего не делать. К чему приводит такая борьба можно посмотреть на примерах тех стран, в которых зараза «антифашизма» уже прижилась – закрываются газеты и журналы, запрещаются книги, срываются концерты и выступления. Под вывеской борьбы с фашизмом и антисемитизмом проводятся уничтожение свободы слова, искоренение вольнодумия и принудительная лоботомия политкорректностью. В Америке, в которой борьба с расизмом началась чуть раньше, чем борьба с фашизмом, в список цензурируемых уже попала даже классическая детская книга «Хижина дяди Тома». Очевидно, господин Белый хочет возглавить борьбу за мракобесие на территории Беларуси. Под маской заботы о стране этот человек пытается превратить наше общество в стадо баранов, которому кто-то и где-то (очевидно, в России, Польше или Израиле) будет указывать, куда можно идти и что можно делать.

Белый и его братья по разуму заслуживают презрения и положения «руконеподаваемых». Только правда способна победить ложь, только всеобщее презрение может остановить алчных мракобесов.

PRO PATRIA! PRO CRIVIA!

http://lesnoi-slon.livejournal.com/350849.html

воскресенье, 28 декабря 2008 г.

Пётра Рудкоўскі: Дасканалы дуэт: КГБ і Алесь Белы

На память
Доминиканец-белорусский националист (?) - либертарианец-"оппозиционер" против католического фундаменталиста-литвина-"лоялиста".
Хм.
***
 

Апублікавана ў Arche (http://www.arche.by)

Дасканалы дуэт: КГБ і Алесь Белы

Канцлагер у Калдычаве - цэнтральнае звяно ў антыбеларускай прапагандзе

Канцлагер у Калдычаве - цэнтральнае звяно ў антыбеларускай прапагандзе "гарлівалітвінаў"

Алесь Белы – гэта чалавек сапраўды ідэйны, аднак гэта той тып ідэйнага чалавека, які па-за сваёй ідэяй анічога больш не бачыць. З-за сваёй ідэі Белы не бачыць таксама таго, як вельмі ён аддаліўся ад каталіцызму, а наблізіўся да бальшавіцкага светаўспрымання, дзе пачэснае месца займае вобраз знешняга ворага, і дзе прапаведуецца непрымірымая барацьба паміж адной групай і другой.

Ты любіш Беларусь і жадаеш адраджэння беларускай культуры? Лічыш, што бальшавізм прынёс шмат шкоды гэтай культуры і пастулюеш развітанне з савецкай эпохай? Ты лічыш, што сталінізм быў гэтаксама бесчалавечны, што і гітлерызм? Крытычна ставішся да цяперашняга беларускага рэжыму? А можа, ты ў дадатак да ўсяго гэтага сімпатызуеш ліберальным ідэям і заходняй культуры? Не лічыш постмадэрнізм спараджэннем д'ябла і пастулюеш плюралізм у культуры і ў палітыцы?

 

Калі так, то ў цябе ёсць усе шанцы трапіць у спіс "нацыстаў-беларутэнаў". Гэты спіс знаходзіцца на стадыі стварэння, і некаторыя вядомыя культурныя дзеячы Беларусі (напр. Уладзімір Арлоў або Алякснандр Лукашук) туды ўжо трапілі. Пасля напісання гэтага артыкулу ў гэты спіс, пэўне, траплю і я, ну а ты, шаноўны чытач, павінен будзеш вырашыць, ці адрачыся раз і назаўсёды беларускага адраджэння як "таталітарна-паганскай ідэалогіі", ці таксама быць занесеным у спіс нацыстаў. А гэта вам не жарты: нацызм ва ўсім свеце пераследуецца па закону, а ў нашай краіне – удвая гарлівей...

 

Але хто складае гэты спіс, як яго зваць? А адгадайце з трох разоў. Можа, якісь прадстаўнік кансерватыўнага крыла Кампартыі Беларусі? Не. Тады пра-расейскі палітолаг Юрый Шаўцоў? Ну, ён сапраўды з маніякальнай настойлівасцю выкрывае "нацысцкую сутнасць" беларускага адраджэння, але складаць спісы ўсё ж не дадумаўся. То хто тады?

 

1

 

Укладальнікам спісу "нацыстаў-беларутэнаў" з'яўляецца гісторык і палітычны тэарэтык, ідэолаг "ліцвінства" Алесь Белы. Для прапагавання сваіх ідэяў – у тым ліку і "спісаў" – ён выкарыстоўвае найбольш тыповае спараджэнне ненавіснага яму мадэрну – Інтэрнэт. Ягоная актыўнасць ў Сеціве выклікае сапраўднае здумленне: можна яго спаткаць ледзь не на кожным беларускім форуме; свае ідэі ён распаўсюджвае таксама пры дапамозе электроннай почты і з бліскавічнай хуткасцю рэагуе (зазвычай даволі агрэсіўна) на каментары і рэплікі. Аднак прывілеяваным месцам прапагавання сваёй ідэалогіі ліцвінтсва з'яўляецца для Белага ягоны блог http://gorliwy-litwin.livejournal.com. Там мы і знаходзім яго палымяныя пропаведзі наконт дэманічнасці адраджэння і неабходнасці процістаяць "таталітарнай секце" яго прыхільнікаў.

 

Беларусы-адраджэнцы для Белага не з'яўляюцца нацыянальнасцю, гэта

 

проста агрэсiўна-дэструктыўная сацыяльна-псiхалагiчная група, накшталт тэрарыстычнай арганiзацыi або таталiтарнай паганскай секты.

 

Тыповы свядомы адраджэнец

 

"у абавязковым парадку ненавiдзiць Каталiцкi Касцёл i ўсе праявы лацiнскай цывiлiзацыi". Наагул, "свядомыя адраджэнцы і ідэйныя католікі – прынцыповыя ворагі, якіх немагчыма прымірыць".

 

Белы, які лічыць сябе веруючым католікам, свядома або несвядома прасоўвае антыкаталіцкую думку, а менавіта, што існуюць такія нацыянальныя групы, якія сутнасна не могуць быць каталіцкімі. Такой групай для яго з'яўляюцца беларускія адраджэнцы. Цалкам у духу ленінскага бальшавізму ён прапаведуе арганічную варожасць паміж сацыяльнымі групамі: "ідэйныя католікі" і "свядомыя адраджэнцы" функцыянуюць у дыскурсе Белага падобна "класавым ворагам" у дыскурсе бальшавікоў, маўляў, няма паміж гэтымі групамі аніякай магчымасці дыялогу або паяднання. Але пікам дэмагогіі Белага з'яўляецца заява, што "свядомы адраджэнец ў абавязковым парадку ненавідзіць Каталіцкі Касцёл". Тут ужо градус антыадраджэнскай пасіі настолькі высокі, што Гарлівы Ліцвін губляе якую-кольвечы сувязь з рэчаіснасцю. Згодна з гэтаю тэзай трэба было б сказаць, што Каталіцкі Касцёл ненавідзелі Пётра Просты, Казімер Сваяк альбо Язэп Германовіч (каталіцкія святары, якія працавалі на ніве адраджэння). Нянавісць да Касцёла трэба было б прыпісаць дзясяткам сённяшніх беларускіх святароў (уключаючы аўтара гэтых радкоў) і дзясяткам тысяч свецкіх вернікаў-каталікоў (уключаючы асяроддзе "Нашай Веры" і "Ave Maria"). А можа, Каталіцкі Касцёл ненавідзеў таксама Ян Павел ІІ, паколькі ён столькі разоў выражаў сімпатыю да беларускай культуры?...

 

Не інакш, як уплывам бальшавіцкай ідэалогіі, можна растлумачыць схільнасць Белага паслугоўвацца калектыўнымі этыкеткамі і петрыфікацыяй адмоўных эпітэтаў (агрэсiўна-дэструктыўная сацыяльна-псiхалагiчная група, накшталт тэрарыстычнай арганізацыі, накшталт таталітарнай паганскай секты), цалкам пазбаўленых якой-небудзь апісальнай функцыі, але ўжытых у такой супазіцыі, як быццам яны з'яўляюцца менавіта дэскрыпцыямі. Няма таксама шанцаў паставіць пад сумнеў гэту рыторыку, бо адразу ж з'яўляецца закід, што ты, маўляў, таксама знаходзішся пад "іх" уплывам. А знаходзішся, бо... твой нік паганскі, бо... любіш Карла Попера, бо... Каб абгрунтаваць твой "нацызм" (альбо "паганства", альбо "педалагуманізм") Гарлівы Літвін знойдзе падставу з той самай лёгкасцю, з якой НКУС знаходзіў падставу, каб даказаць, што ты – класавы вораг.

 

Вы спытаеце, а якая сувязь паміж Карлам Поперам і нацызмам? А хто сказаў, што тут павінна быць лагічная сувязь? Алесь Белы – не той чалавек, які будзе абмяжоўваць сваё мысленне логікай. Ён стаіць на-над логікай, а дакладней, ягоная дактрына выбудоўваецца водле адмысловай логікі, асноўны прынцып якой: хто не з намі, той супраць нас. Вось чаму можна абвінаваціць кагось у нацызме на той падставе, што хтосьці сімпатызуе ідэям адкрытага грамадства, а нянавісць да Каталіцкага Касцёла можна прыпісаць сотням тысячаў католікаў па той прычыне, што яны сімпатызуюць беларускаму адраджэнню. Нелагічна? Па-нашаму нелагічна, але па-ягонаму – вельмі лагічна.

 

2

 

Своеасаблівасць логікі Белага не зводзіцца да нечаканага адкрыцця ўзаемазалежнасці паміж нацызмам, адкрытым грамадствам, паганствам і "педалагуманізмам". Абвесціўшы беларускіх адраджэнцаў (яўнымі або замаскіраванымі) паганцамі-нацыстамі, ідэолаг ліцвінства выступае з заявай, што натуральным хаўруснікам ліцвінаў з'яўляецца... Аляксандр Лукашэнка.

 

Дзе б мы ні жылі – пафасна піша Алесь Белы - у РБ, РФ, або у Паднябесным Кiтаi, калi б ягоныя межы дацягнулiся так далёка, мы захоуваем лаяльнасць Ураду, i трымаемся вернасцi сваёй культуры.

 

І яшчэ:

 

Лiтвiны зацiкаўленыя у тым, каб Лукашэнка пратрымаўся як мага даўжэй. Таму мы зычым яму моцнага здароўя i палiтычнай iнтуiцыi. Ягоны эканамiчны генiй, канешне, будзе вельмi моцна выпрабоўвацца у наступным годзе (а можа i даўжэй), але мы, як шмат разоў ужо казалi, не за гэта найбольш яго паважаем, а рыхтык за ягоны паслядоўны (прынамсi дагэтуль) антынацызм.

 

І так, што супольнага паміж католікам-традыцыяналістам і "праваслаўным атэістам"? Што значыць у гэтым кантэксце "антынацызм"?

 

Нi ў якiм разе не хочам – кажа Белы ад імя ўсіх літвінаў – каб прыйшла звар'яцелая арда пад кiраўнiцтвам Вячоркi, Лябедзькi i Калякiна. (Некаторыя ж нават i на Зянон-рэп спадзяюцца, бр-рр).

 

Значыць, атэіст Лукашэнка значна лепшы для Белага, чым католік Пазьняк. Той, хто пры кожнай нагодзе падкрэслівае сваю ідэйную повязь з антыхрысціянскім бальшавізмам, выклікае ў Гарлівага Ліцвіна захапленне, а тыя, хто ў імя хрысціянскага адраджэння пастулююць развітанне з савецкім мінулым, выклікаюць у яго «бррр». Брррава, пане Гарлівы! – хочацца сказаць. Толькі навошта пасля ўсяго гэтага апранаць маску гарлівага католіка і апалагета хрысціянства?

 

Адказ на пытанне, што значыць у гэтым кантэксце «антынацызм», імпліцытна месціцца ў прыведзеных вышэй выказваннях Белага. Аднак, пасля зацытавання яшчэ аднаго яго выказвання, усё, думаю, будзе канчаткова зразумела:

 

Моцна жадаю, каб янкі разваліліся на працягу наступных 10-20 гадоў. У прыватнасці, лацінасы мусяць вярнуць сабе паўднёвы Захад (і ліквідаваць Hollyweird, as we know it). Увогуле, католікі відаць ужо зараз складаюць у штатах большасць, адно што гэтага не ўсведамляюць, і да таго ж лацінасам, ірландцам і італьянцам не так проста дамовіцца. Аднак тое, што імі кіруюць структуры, створаныя кальвіністамі – поўны абсурд, які абавязкова абрынецца.  

 

Антыамерыканізм – вось што выклікае захапленне Белага ў Лукашэнкі. Гэта ён адкрыта сцвярджае ў сваім палымяным пасусе:

 

...надзвычай важна захаваць згуртаванасць нашага грамадства вакол ягонага лiдэра (...) Трэба болей абапiрацца на розныя сацыяльныя группы, этнаканфесiйныя супольнасцi i г.д., пры захаваннi пераемнасцi з ранейшай антынацысцкай i анты-амерыканскай палiтыкай.

 

Тое, што «лідэр» не хавае сваіх сімпатыяў да Гітлера, Гарлівага Ліцвіна зусім не бянтэжыць, роўна ж як і тое, што гэты «лідэр» з'яўляецца прадаўжальнікам бальшавіцкіх традыцый. «Антынацызм» зводзіцца тут у канчатковым плане да антыамерыканізму і антылібералізму, ваяўнічай кантэстацыі культуры плюралізму і талерантнасці. Такога тыпу «антынацызм» мог бы без асаблівых цяжкасцяў падтрымаць і сам Адольф Гітлер.

 

«Моцнае жаданне» Белага (каб Янкі як найхутчэй разваліліся) лішні раз выяўляе спецыфіку ягонага «каталіцызму». У ЗША жыве блізу 70 млн каталікоў, і ўсе яны вельмі любяць сваю Айчыну. У кожным касцёле вісіць амерыканскі сцяг, які сімвалізуе перманентную малітву вернікаў за сваю краіну. Ці задумваўся Алесь Белы над тым, што значаць ягоныя словы для гэтых 70 млн амерыканскіх католікаў? Жадаць развалу якой-небудзь краіны, дзе грамадска-палітычны лад грунтуецца на грамадскім кансэнсусе, сам па сабе з'яўляецца амаральным жаданнем, нават калі б і ўсе абывацелі гэтай краіны былі не-католікамі. Але калі ўжо Белы вырашыў з пагардай паставіцца да кальвіністаў, то мог бы хаця ўлічыць пачуцці сваіх братоў па веры – католікаў. А можа, ён не іх лічыць братамі па веры? Можа, амерыканскія католікі, якія штодзень моляцца за сваю Айчыну, не з'яўляюцца сапраўднымі католікамі? А можа, яны такія ж крыптанацысты, што і беларускія адраджэнцы?

 

Адказваю: нашым гламурным нацы (сьвядомым адраджэнцам) і амерыкосам. Гламурныя нацы знайшлі сваю нішу ў попераўскім Адкрытым Грамадстве, пагадзіўшыся не спрачацца з асноўнымі пастулатамі педагуманалібералаў. Узамен ім пакінулі дзялянку, на якой яны могуць фальсіфікаваць сваю "развесістую клюкву": Адраджэнска-Рыцарскае ВКЛ, БНР ад мора да мора, Тарашькэвыцу, Беларутэнізацыю паводле Кубэ, культ "Спрадвечных крывіцкіх багоў" і г.д. 

 

Цяпер пераканаліся наконт «трыадзінства» нацызму, адкрытага грамадства і беларускага адраджэння?

 

3

 

Тут трэба пазначыць, што ліцвінства як грамадска-культурны рух з'яўляецца даволі дыферэнцыяванай і шматаблічннай з'явай, і ў цэлым явіцца як даволі цікавы і ў многім пазітыўны феномен. Рух распадаецца на шэраг міні-фракцыяў, адной з якіх з'яўляецца групоўка Алеся Белага, так бы мовіць, «гарліваліцвінаў».

 

У якім стасунку знаходзяцца гарліваліцвіны да іншых ліцвінаў? Гэты стасунак найлепш праілюструе наступны казус. Калі адзін з ліцвінаў у блогу gorliwego_litwina крытычна выказаўся адносна закліку Белага «гуртавацца вакол Лідэра» (г.зн. Лукашэнкі), то неўзабаве быў Белым забанены (пазней, праўда, Белы «злітаваўся» і адбаніў яго). Тым часам адзін з хаўруснікаў Белага растлумачыў непаслухмянаму ліцвіну «палітыку партыі» наступным чынам: «Я думаю, што і Алесь разумее, што ўсе літвіны не могуць мець аднолькавага меркавання на конт дзеючай улады. Мы ўсё ж прызнаем права літвінаў на глупства. Хто не памыляецца? Не ў крыўду". Вось так: ты маеш права на ўласнае меркаванне, але пры гэтым – не ў крыўду! – прызнай, што гэтае меркаванне з'яўляецца глупствам. Тут яскрава бачым, што групоўка Белага функцыянуе ўнутры ліцвінскага руху як своеасаблівая секта з высокім узроўнем індактрынацыі і неталерантнасці.

 

Перад тым, як Алесь Белы выступіў з тэзай пра "нацысцкую сутнасць" беларускага адраджэння, ён доўгі час насіўся з малазразумелай тэорыяй "шчырабеларусцаў" як ахвяраў "Караля Стаха" і бамбардаваў людзей эмэйламі на тэму розных метамарфозаў "Стахічкі". Але калі пасля некалькіх гадоў нястомнай працы пераканаўся, што нічога, акрамя ўсмешак і паціскання плячыма, яго тэорыя не спарадзіла, схапіўся за ідэалагему, прапагандысцкі эфект якой ужо быў неаднаразова правераны (спачатку савецкім КГБ, потым Замяталіным, потым Шаўцовым): адраджэнцы – нацысты. Неарыгінальна, затое эфектыўна. Нарэшце ўдалося прыцягнуць да сябе увагу – віншуем!

 

А ці ёсць сэнс рэагаваць на чарговую метамарфозу антыбеларускай прапаганды? Дый хто такія гарліваліцвінцы паводле сілы ўздзеяння? Колькі іх ёсць?

 

Гарліваліцвінцаў можна палічыць на пальцах аднае рукі. Аднак, што тычыцца сілы ўздзеяння, няма ніякіх гарантый, што яна ёсць і будзе мізэрнай. Палітолаг Роджэр Грыфін некалькі гадоў таму запрапанаваў тэрмін "групускулы" (groupuscule) на абазначэнне міні-груповак з мінімальным альбо і ніякім публічным прафайлам, але чыя ідэалогія валодае рэальным мабілізацыйным патэнцыялам.

 

У крайніх сітуацыях групускула можа мець рашаючае значэнне ў ператварэнні адчужанага і расчараванага самотніка ў фанатычнага "адзінокага ваўка", гатовага здзяйсняць акты безагляднага гвалту ў дачыненні да сімвалаў грамадскага дэкадэнсу 

 

– паясняе значэнне групускулаў Андрэ Умлянд.

 

Тое, што гарліваліцвінства на дадзены момант не мае рэальнага публічнага прафайлу, не азначае, што яно цалкам пазбаўлена мабілізацыйнага патэнцылу. Паколькі прыхільнікі захавання польскага характару каталіцызму ў Беларусі маюць адчуванне сталай пагрозы з боку беларускай стыхіі, ідэалогія Белага можа скіраваць іхнія фрустрацыі ў рэчышча арганізаванай кампаніі па "стрымліванні беларускасці". Тое, што беларускасць у гэтай ідэалогіі явіцца як нешта паганска-нацысцкае, станецца магутным матывацыйным фактарам і легітымізуе нават найбольш агрэсіўныя формы змагання з беларускасцю. У выніку адбудзецца паглыбленне напружання паміж "польскай" і "беларускай" опцыяй унутры каталіцызму.

 

Я ўжо неаднойчы пісаў, што найбольш праўдападобным матывам высылкі з Беларусі польскіх ксяндзоў з'яўляецца жаданне справакаваць раскол унутры каталіцкага Касцёла. За кожным разам, калі адбываецца выгнанне чарговай порцыі польскіх ксяндзоў, улады стараюцца зайграць на патрыятычнай ноце: маўляў, палякі шкодзяць беларускасці. І тут Алесь Белы можа аказаць беларускім уладам велізарную паслугу, пераконваючы прапольскую частку каталікоў, што на самой справе вінаваты не ўлады, а "свядомыя адраджэнцы". (Менавіта так: Гарлівы Літвін не дазволіў сабе ані слоўца крытыкі сказаць пад адрасам свайго Куміра, хоць выдаленне польскіх святароў – гэта частка ягонай палітыкі. Затое чарговы раз прагучала здзеклівае: "Нацы трыумфуюць"; маўляў, нават у высылцы ксяндзоў вінаваты адраджэнцы!) Такім чынам, тое, чаго КГБ не здолеў зрабіць паасобку, можа зрабіць пры дапамозе Белага: КГБ будзе высылаць польскіх святароў і казаць беларусам, што гэта ў інтарэсах беларускасці, а Белы тымчасам будзе пераконваць палякаў, што ўва ўсім вінаваты нацысты-беларутэны. Дасканалы дуэт.

 

4

 

Балесную памяць пра трагедыі ІІ Сусветнай Вайны Алесь Белы ператварае ў бяздушны інструмент прапагандавання сваёй idée fix. Робіць ён гэта дакладна як КГБ-эшныя ідэолагі, Замяталін або Шаўцоў: маніпулюючы фактамі, вырываючы выказванні або падзеі з кантэксту і аперуючы абагульняльнымі сафізмамі.

 

Выкарыстоўваючы метадалогію Замяталіна-Шаўцова-Белага, можна абвінаваціць у нацызме каго заўгодна, уключаючы Каталіцкі Касцёл. Быў урад Вішы ў Францыі, былі злачынствы з боку бандэраўцаў на Ўкраіне, было даволі шырокае прадстаўніцтва балтаў у нацысцкіх структурах, было Ядвабнэ ў Польшчы... Ну і дастаткова раздзьмуць гэтыя факты належным чынам, вырваць іх з кантэксту, прыдумаць якуюсь "генеалогію", гэта значыць, назваць сённяшніх "спадкаемцаў" тых злачынстваў – вось і гатова! Французы – фашысты; палякі – фашысты; літоўцы, латышы, эстонцы – фашысты! Пратэстанты? Ясна! Галасавалі ж на Гітлера! Каталікі? Што ж, будзьма паслядоўнымі: яны (г.зн. мы) таксама фашысты: Ватыкан заключыў канкардат з гітлераўскай Нямеччынай, а той ці гэты біскуп прамовіў панегірык у гонар фюрэра! А папа Бенедыкт належаў да гітлерюгенду!

 

І паспрабуй запярэчыць, што гэта "не зусім так", што "трэба адрозніваць", што "неабходна ўлічваць кантэкст". Гарлівы Літвін тады закіне табе постмадэрнізм, а пазней з постмадэрнізму выведзе нацызм... Ну, не будзем такімі злоснымі: Гарлівы не будзе закідаць постмадэрнізм, калі будзеце нюансаваць праблему калабарацыі ў выпадку іншых народаў альбо Каталіцкага Касцёлу. Аднак у выпадку беларусаў-адраджэнцаў... Фашысты-лібералы-постмадэрністы! – во хто мы, і канец дыскусіі.

 

* * *

 

Алесь Белы – гэта чалавек сапраўды ідэйны, аднак гэта той тып ідэйнага чалавека, які па-за сваёй ідэяй анічога больш не бачыць. Не бачыць іншага чалавека, чыю годнасць нельга мераць ступенню адданасці гарліваліцвінскай ідэі. Не бачыць разнастайнасці і складанасці беларускага адраджэння, таго, што немагчыма адным прыметнікам ахапіць гэты феномен. З-за сваёй ідэі Белы не бачыць таксама таго, як вельмі ён аддаліўся ад каталіцызму, а наблізіўся да бальшавіцкага светаўспрымання, дзе пачэснае месца займае вобраз знешняга ворага, і дзе прапаведуецца непрымірымая барацьба паміж адной групай і другой.

 

Насуперак таму, што прапануе Ян Павел ІІ ў "Centesimus annus", Белы татальна асуджае лібералізм, насуперак заклікам Другога Ватыканскага Сабору адмаўляе прынцып дыялогу з іншымі рэлігіямі і сучасным светам, а насуперак духу Евангелля ён прапагуе варажнечу паміж людзьмі і дзеліць іх паводле ідэалагічных крытэраў...

 

Ці гэта яшчэ хрысціянства? Ці ўжо язычніцтва? Пакідаю гэтыя пытанні адкрытымі.

 

______________________________________

 

Пётра Рудкоўскі — філёзаф, ляўрэат прэміі "ARCHE" "За сумленнае слова". Апошняя публікацыя — "Białoruska idea narodowa w XXI wieku" (Instytut Europy Środkowo-Wschodniej. Lublin, 2008), палеміка вакол якога разгарнулася ў мінулым нумары нашага часопіса. Аўтарская назва тэксту — "Gente Litvinus, natione… Sovietus. (Ідэалагічны партрэт "гарлівых літвінаў")".

четверг, 18 декабря 2008 г.

Техническое по ведению этого блога

Стараюсь не дублировать просты здесь и http://guralyuk.livejournal.com/  Обратите внимание в колонке справа вверху подтягиваются гиперактивные названия моих постов оттуда.
 
Также постоянно пополняю раздел "Интересное в блогах". Там реально интересные материалы.

среда, 12 ноября 2008 г.

На Русском обзревателе" о заявлении Путина о фактическом провале СЕГа

12 ноября на встрече с премьер-министром Финляндии Владимир Путин заявил, что Россия может отказаться от проекта строительства газопровода по дну Балтийского моря, если европейским странам не нужны предлагаемый Газпромом объемы топлива.

Как ни странно, но и время и обстоятельства, когда были произнесены слова Путина - переговоры с главой небольшой периферийной европейской страны в момент мирового кризиса - действительно имеют ключевое значение для этого стратегически важного российско-европейского проекта.

Дело в том, что Эстония «намертво» отказалась пропускать СЕГ через свои воды. Изменить ее позицию не удалось. За спиной Эстонии солидарная позиция всей Восточной Европы. Эстония внутри ЕС настолько связана со сложной игрой восточно-европейцев, что отказаться от солидарности с ними не может даже, если бы сильно захотела. Финляндия же больше ориентирована на скандинавские страны и особую политику «скандинавской группы стран в ЕС. Поэтому Путин действительно обсуждал проект СЕГа с ключевой страной, от которого он зависит. Сам проект СЕГ к слову и начался с визита Бориса Ельцина именно в Финляндию в 90-х годах.

Судя по заявлению Путина во время переговоров действительно решалась судьба проекта. На первый взгляд, это - колоссальное поражение России на европейском направлении, поражение, полученное от восточно-европейцев. Поражение, которое по своим последствиям сопоставимо с победой России в осетинской войне. Ведь речь идет о большем, чем строительство СЕГ. На деле под вопрос поставлена судьба всего комплекса портов в районе Петербурга. Мы видим, как отрабатывается сам дипломатический механизм контроля ЕС за балтийской торговлей России и за развитием Питерских портов.

Точно так, как сейчас Эстония и Финляндия, в меньшей степени - Швеция - национальным решением тормозят газовый проект европейского значения, точно таким же путем может быть парализована или ограничена нефтяной экспорт через Приморск и Уст-Лугу, например. Первая же авария танкера в экономической зоне тех же Финляндии и Эстонии - и вопрос о рентабельности использовании этих портов судовладельцами и нефтяниками станет очень остро. Задавят штрафными санкциями.

Россия проигрывая сейчас СЕГ по имеющей место схеме - малые страны национальным решением парализуют проект - проигрывает инвестиции в Питерские порты. Не нашлось ни тайных ни открытых дипломатических решений, чтобы продавить эти две малые страны по СЕГу, не найдется и в остальных случаях. Лучше было бы проиграть в ходе прямого контакта с Брюсселем, руки были бы развязаны больше. В этом смысле заявление Путина про возможность строительства заводов по сжижению газа и т.д. - не то чтобы неверно. Эти заводы построить можно. Оно просто вряд ли сейчас будет Европой воспринято слишком серьезно. Там уже видят реальный механизм обесценить эти заводы. Нельзя одновременно объявлять о потере 100 млн долларов в геологоразведку по линии СЕГа и т.п. мероприятия и объявлять об альтернативном решении, которое европейцев как бы накажет за потерю СЕГа.

Фактически Европа сейчас продиктовала России отказ от независимости от ЕС. Ведь реальной альтернативой отказу от СЕГа станет не строительство заводов по сжижению газа. Основной альтернативой станет использование Россией в основном внутриконтинентальных коммуникаций для транзита газа в Европу - через Украину и Беларусь. Южный поток буквально месяц тому назад также столкнулся с проблемами, которые поставили его под вопрос. Пока объявлено о переносе всех работ связанных с ним на год.

Нельзя сказать, что Россию не предупреждали об угрозе ухода из восточной Европы и переориентации на уязвимое питерское окно. Вероятно, в России просто на уровне МИДа или иных ответственных за выработку внешнеполитического курса структур неверно оценили потенциал европейской интеграции. Почему-то был сделан вывод будто ЕС - неустойчив и европейская интеграция - нежизнеспособна. Была сделана ставка на поиск в Европе союзников в лице Германии и других стран Старой Европы вместо выстраивания линии на интеграцию России и всего ЕС, вместо выстраивания Россией внутри ЕС собственной системы лоббирования своих интересов. В результате, Россия оказалась втянута в развитие портов в районе Петербурга, на Питерское окно был ориентирован СЕГ и туда же предполагалось ориентировать систему нефтепроводов БТС-2. Сегодня все эти инвестиции оказались под вопросом.

В силу того же авантюрного решения Россия пошла на ослабление интеграции с Беларусью и вообще фактически ушла из восточной Европы. Даже Калининградский транзит граждан в саму РФ не удалось сохранить свободным. Прозападная эволюция Украины и угроза силового конфликта с нею - из той же сферы ухода России из ВЕ.

Переориентация с широкой системы присутствия в целой восточной Европе на одно единственное окно близ Питера - это вообще напоминает колониальную трансформацию транспортной системы. И кто же втянул Россию в столь рискованную стратегическую трансформацию, кто-то же лоббировал. Если только это все не было игрой со стороны РФ, ибо все таки СЕГ никто не построил и БТС-2 никто на Питер еще повернул.

Заявление Путина прозвучало в момент, когда еще возможно остановить скукоживание российской транспортной системы к питерскому окну и дальнейшее обострение отношений с восточной Европой на суше. Спрос на российский газ в Европе скорее всего сейчас будет падать. Необходимость в двух нитках СЕГа и даже вообще в СЕГе возможно вообще отпадет: мировой кризис и энергетическая стратегия ЕС сильно бьют по углеводородному рынку. Соскочить с обязательств скукожить экспорт-импорт страны до горлышка Финского залива, которое может быть перекрыто формально решениями мелких чиновников двух малых «европейских республик» - это было бы для будущего России нормально.

Особенно в преддверие завершения ратификации в ЕС Лиссабонского договора, общего усиления ЕС относительно США в ходе мирового кризиса и появления у Германии новой идеи - построить прямое партнерство ЕС и РФ, дабы предотвратить нарастание российско-восточноевропейского кризиса. Разворот России в сторону долгосрочной политики в восточной Европе - тяжелое дело, но менее рискованное, чем строить, например, СЕГ, когда Эстония с Финляндией это не разрешают. Кстати первым шагом к возврату в ВЕ для России могло бы стать подписание всего того комплекса документов, которые подготовлены к заседанию Высшего Гос. Совета Союзного Государства России и Беларуси уже в конце ноября-начале декабря. Все равно если даже сейчас СЕГ продавить удастся, уязвимость РФ только вырастет и нынешняя проблема в отношениях с «Финляндией» будет повторяться и повторяться.


http://www.rus-obr.ru/opinions/1165

вторник, 11 ноября 2008 г.

На REGNUMе по белорусско-литовским отношениям в свете Примирения Запада с Режимом

Опубликовано 01:40 11.11.2008
Документ: http://www.regnum.ru/news/1081506.html
Юрий Шевцов: Белорусско-литовские отношения: Игналинский ключ

Белорусско-литовские отношения неожиданно оказались ключевым элементом всего происходящего "примирения" Запада и "Режима". Именно от них сейчас зависит направление развития всего региона между Балтийским и Черным морями. Основной проблемой, способной уже в 2009 году дестабилизировать Восточную Европу, является проблема Игналинской АЭС. "Примирение" Запада и Беларуси призвано обеспечить, прежде всего, решение проблемы дефицита электроэнергии в Литве и в меньшей степени - в Латвии, Калининградской области России, северной части Беларуси.

Игналинская АЭС должна быть закрыта к концу 2009 года. Это требование ЕС к Литве, на которое Литва согласилась, вступая в Европейский Союз. Полученные от ЕС при вступлении бонусы Литвой потреблены. ЕС отказывается рассматривать возможности сохранения АЭС после 2009 года. Максимум, чего пока смогла добиться Литва в этом направлении - согласия ЕС на строительство новой атомной электростанции на площадке Игналинской АЭС на базе реактора французской AREVA.

По непонятным причинам Литва оказалась не готова к закрытию Игналинской АЭС. Первоначально предполагалось строительство энергомоста из Польши в Литву для компенсации потерь от закрытия АЭС. Однако в силу разных причин это сделано не было. Также не были в достаточной степени развиты мощности на иных источниках энергии в этой стране. В результате на Литву надвинулась угроза энергетического коллапса. Сейчас Игналинская АЭС дает около 70% всей потребляемой в Литве энергии. Часть энергии экспортируется в Латвию. Временами в Беларусь, а также - в Калининградскую область России. После закрытия АЭС и задействования имеющихся резервных мощностей на иных электростанциях Литвы дефицит энергии в этой стране составит около половины ее нынешнего потребления. Значительные трудности со снабжением энергией испытает также Латвия.

Фактически речь идет даже не о крахе в конце 2009 года остатков промышленности Литвы, сохранившихся после распада СССР. Речь идет об угрозе всей транспортной системе Литвы и потреблению энергии самими гражданами Литвы. Угроза энергетического краха накладывается на угрозу экономического спада в странах Прибалтики, обозначившуюся уже в прошлом году. Всемирный банк и МВФ предупреждали об этой угрозе публично. А ныне к этим двум угрозам прибавилась угроза особо сильного удара именно по странам Прибалтики мирового экономического кризиса. Если в регион не поступит в заметных объемах энергия извне, а Игналинская АЭС действительно будет закрыта, Литва не просто потеряет нынешние высокие темпы экономического роста, произойдет не просто экономический спад. Скорее всего, произойдет очень глубокий политический кризис. Это кризис обязательно выйдет за рамки Литвы и станет региональным в силу особой сложности всей системы межэтнических и международных отношений вокруг Виленского края Литвы. В этом смысле отказ Польши построить энергомост в Литву - это форма программирования глубокого регионального кризиса, независимо от того был ли этот отказ случайным или спланированным.

Если закрывать Игналинскую АЭС, тогда наиболее простым техническим решением надвигающегося на регион кризиса является переброска энергии в Литву от украинских АЭС - Хмельницкой и Ровенской АЭС. Это возможно только если будет обеспечен транзит этой энергии через Беларусь. Также важно, что решение о такой переброске должно приниматься очень быстро, ибо необходимо время для разрешения некоторых технических проблем, связанных с переброской такого большого объема энергии. В основном на белорусско-украинской границе. Литва довела дело с энергопроблемой до дедлайна, до красной черты. Не совсем понятно, почему это произошло, но сейчас Литва должна быстро достигнуть соглашений с Беларусью по энерговопросам.

Литовский дедлайн совпал с началом "примирения" Запада с Лукашенко. Еще до парламентских выборов в Беларуси, которые в ЕС и США были объявлены критерием нормализации отношений, литовский премьер-министр встретился с белорусским премьером в Друскининкяе. Это было нарушением многолетней дипломатической блокады Беларуси со стороны ЕС. Впрочем, еще до него на такую же встречу на границе пошел его латвийский коллега. В Друскининкяе была согласована целая стратегическая программа белорусско-литовского сотрудничества. Она была опубликована в СМИ с подачи пресс-служб премьеров обеих стран, хотя в целом почти никакой утечки информации о достигнутых соглашениях в СМИ не произошло. Удивительно, но только в Литве на тему этих переговоров было опубликовано свыше 2.600 (!) сообщений в СМИ и интернет-ресурсах, но все они практически пересказывают одну страничку официоза.

О чем предварительно договорились в Друскенинкяе?

1. Беларусь обеспечит транзит украинской энергии в Литву уже в 2009 году в необходимых для Литвы объемах. Это не было голословно. Почти сразу после встречи в Друскининкяе состоялся визит в Киев белорусского вице-премьера, ответственного за ТЭК и энергетический сектор, - Семашко. Семашко договорился на Украине о поставках энергии, начиная с 2009 года, не только в Литву через территорию Беларуси, но и в Латвию и в саму Беларусь по приемлемым ценам. Транзит украинской энергии в Прибалтику через Беларусь лидеры прибалтийских стран давно обсуждали с Ющенко. Украина к такой договоренности была полностью готова. Весь вопрос уже не менее двух лет был в позиции Беларуси.

2. Белорусский премьер в Друскининкяе получил предложение резко расширить транзит белорусских грузов через порт Клайпеды. Речь идет в основном о двух видах грузов - калийных удобрениях и нефти \ нефтепродуктах. По калию Беларусь уже два года использовала возможности Клайпеды по нарастающей, переориентируя туда свои грузы с латвийского Вентспилса. В Друскининкяе Беларуси было предложено закрепиться в Клайпеде калийным транзитом еще обширнее. Но главной новостью было обсуждение возможности резкого роста транзита через Клайпеду белорусских нефтепродуктов и обеспечить возможность приема Новополоцким НПЗ через Клайпеду (и, возможно, близлежащий литовский нефтетерминал в Бутинге) заметных объемов нефти. Временами фигурирует цифра в 6 млн тонн нефтяного транзита Беларуси через Клайпеду в год. Но в общем дело не совсем в точной цифре.

Дело в том, что над Новополоцким НПЗ нависает угроза оказаться в скором времени без российской нефти, поступающей ныне по северной ветке нефтепровода "Дружба". Точно также Мажейкяйский НПЗ уже оказался без этой нефти и получает необходимое сырье через Бутинге и Клайпеду. В случае строительства Россией обходного нефтепроповода БТС-2 на Петербург, угроза остановки Новополоцкого НПЗ выглядит реальной. И белорусское руководство давно обсуждало возможность получения нефти через литовские порты. Новополоцкому НПЗ для сохранения нынешнего уровня загрузки необходима гарантия получения примерно 10-12 миллионов тонн нефти в год. Чтобы получать нефть в таких объемах через Клайпеду, необходимо модернизировать участок одного из нефтепроводов между Новополоцком и литовскими терминалами. А также провести некоторые технологические работы в портах и, возможно, на самом заводе. Если нефть будет российская через Балтику - это одно. Но если, например, венесуэльская, тогда технологическая модернизация под нее должна быть существенной.

Во время споров между РФ и РБ по ценам на газ несколько лет тому назад вопрос о получении нефти через Клайпеду в Беларуси уже стоял. А.Лукашенко объявлял, что танкера с нефтью уже выходили в Клайпеду. Также объявлялось, что сама технология получения нефти танкерами тестируется.

У проблемы получения нефти в Новополоцк через Клайпеду есть еще одна важная деталь. На том же ответвлении системы нефтепроводов "Дружба" от Новополоцка к Вентспилсу, на котором находится Новополоцкий НПЗ, расположен единственный в Прибалтике НПЗ в литовском Мажейкяе, а трубопроводы идут к Вентспилсу через Литву. Мажейкяйский НПЗ ныне находится в собственности преимущественно польской корпорации. Новополоцкий НПЗ - безусловно конкурент Мажейкяйского завода. Ему в Балтику надо пробиваться через Литву, преодолевая эту конкуренцию. Однако в случае, если нефть в Новополоцк пойдет, например, из Венесуэлы из белорусских нефтяных месторождений в этой стране в заметных количествах, ситуация изменяется. Мажейкяйский НПЗ теоретически при каких-то обстоятельствах становится заинтересован в получении этой же нефти. Возникает предпосылка к объединению усилий двух заводов и нефтяных портов. Это может по-разному сказаться на польском участии в Мажейкяе - как усилить, так и ослабить это присутствие. Однако для Литвы и Беларуси такая связка - это безусловно сильный фактор межгосударственных отношений, если она возникнет.

Договоренность о росте, например, до 6 миллионов тонн в год транзита нефти через Клайпеду в Беларусь означает такую модернизацию трубопроводов и т.п. элементов инфраструктуры и такие дипломатические подвижки, которые позволят далее наращивать этот транзит в гораздо больших объемах.

Такая договоренность в Друскининкяе в целом была согласована. Это произошло до удара мирового кризиса, буквально за несколько дней до ожидавшегося решения "Транснефти" о строительстве БТС-2. Судьба БТС-2 сейчас непонятна. От нее в конечном счете и зависит судьба белорусско-литовских соглашений. Но в целом шаг к взаимному сближению Литвы и Беларуси ради решения таким образом стратегических проблем друг друга был сделан очень серьезный.

3. В ходе обсуждения клайпедского вопроса РБ поняла вопрос о цене на транзит своих грузов и о гарантиях дешевого транзита через Литву. Это важный вопрос. Именно транзитные платежи часто влияют на исход конкуренции за белорусские грузы между прибалтийскими странами. И наоборот, РБ определяет - в какой порт отправлять свои грузы, как правило, оглядываясь не столько на сам порт, сколько на транзитные платежи на коммуникациях к нему. Глубокое втягивание в Клайпедский порт требует гарантий низких транзитных платежей.

Теоретически такие гарантии Литва предоставила. Они являются частью пакета: украинская энергия в Литву, нефтяной транзит РБ через Клайпеду \ Бутинге. Однако белорусский премьер поставил еще один вопрос: гарантий дешевого транзита белорусских грузов в Калининградскую область России. Этот вопрос для Литвы больной. Именно Литва своими транзитными платежами не дает развиться портам Калининграда и Балтийска. Если Беларусь в рамках общего пакета пробьет дешевый транзит для своих грузов через Литву в Калининград, это превратит РБ в Калининградской области в очень заметного "игрока". Это важно в преддверие неизбежной борьбы за эту область и вокруг нее при первом же ослаблении России.

Желание дешевого транзита в Калининград в рамках общего пакета "спасения Литвы" от энергетического коллапса - это стратегическая заявка Беларуси на участие в Калининградской политике через механизм не только Союзного Государства РБ и РФ. Но и через механизм "примирения" с Западом и в целом - через механизм ЕС и, при каких-то обстоятельствах, - НАТО. Такая заявка Беларусью сделана. Это в принципе усиливает Россию. Но требует теперь к РБ большего, чем ранее, внимания.

4. В ходе переговоров в Друскининкяе и затем - в ходе дальнейших разнообразных белорусско-литовских контактов определилась еще одна, просто грандиозная тема двусторонних отношений. В Друскининкяе было объявлено, что Литва построит свою новую АЭС в Игналине на 2-3 года позднее срока, когда предполагает построить свою АЭС Беларусь. Беларусь ожидает завершения своей стройки примерно в 2016-2018 гг. Литва соответственно, как обсуждалось, будет покупателем белорусской ядерной энергии в эти годы. Это - заметный по объемам рынок. Уже после парламентских выборов в Беларуси в Минске состоялся Латвийский инвестиционный форум. Там было заявлено, что и Латвия станет покупать энергию будущей Белорусской АЭС. Это меняет весь расклад интриги вокруг Белорусской АЭС. Эта АЭС перестает быть собственно "белорусской", становится "региональной".

В Друскининкяе этот момент прозвучал впервые. Во всяком случае, на таком высоком уровне. После встречи премьеров в Друскининкяе в Беларуси было заявлено большее: из трех выбранных для строительства Белорусской АЭС площадок наиболее предпочтительной является Островецкая, расположенная близ границы с Литвой. Ранее предполагалось, что скорее всего АЭС будут строить в Могилевской области.

Это значит, что будущая Белорусская АЭС теперь рассматривается как станция, призванная по крайней мере поначалу заменить в регионе Игналинскую АЭС. Ее рынком мыслится не только Беларусь, но и Литва, Латвия, может быть, часть Калининградской области.

У идеи перенести АЭС к Литве есть одна своего рода хитрость: консорциум для строительства новой Игналинской АЭС (Литва, Латвия, Эстония, Польша) должен строить АЭС на базе западных технологий, обычно речь идет о реакторе французской AREVA. Однако сами местные электросети рассчитаны на советский стандарт. Реактор AREVA мощнее, чем обычный "советский" и т.д. Французская АЭС также дороже. Под нее необходимо всерьез переучивать персонал Игналинской АЭС и всю систему его подготовки. Фактически надо создавать новый коллектив. Белорусская АЭС возле Литвы, введенная раньше, чем будет построена новая Игналина, должна быть построена, скорее всего, на базе российских технологий. Судя по недавнему визиту белорусского премьера в Балаково Саратовской области - так и будет.

БелАЭС должна вписаться в существующую инфраструктуру Литвы и Латвии. Т.е. даже в последние два года перед ожидаемым вводом новой Игналинской АЭС перестройкой инфраструктуры всерьез никто в Прибалтике заниматься не собирается. БелАЭС, наверняка, заберет к себе значительную часть персонала нынешней Игналинской АЭС.

Наконец, не исключено, что в Калиниградской области примерно к тому времени будет построена собственная АЭС на той же "советской" технологической основе, которой тоже будет нужен рынок шире, чем одна небольшая российская область. Впрочем, если действительно будет строиться Белорусская АЭС близ Вильнюса под рынок Литвы и Латвии, то российская АЭС в Калиниградской области будет для этого региона излишней. На фоне мирового кризиса денег на нее может и не найтись.

В общем, похоже, в Друскининкяе белорусский и литовский премьеры согласовали строительство Белорусской АЭС в технологической нише нынешней Игналинской АЭС. А новую станцию в Игналине Литва строить, видимо, или не собирается или не надеется построить. Но, если так, тогда примерно ясна и мощность предполагаемой белорусской АЭС и роль Литвы в этом проекте. Нынешняя Игналинская АЭС - это два стандартных "советских" блока. Беларуси необходимо для своих нужд - два. АЭС на Островецкой площадке должна насчитывать в идеале четыре блока, но они могут вводиться в строй постепенно, имея в виду, что недостающую часть энергии Беларусь будет получать с Украины.

Белорусская АЭС близ Вильнюса очень заметно изменит внутреннюю геополитику региона. Литва, Латвия, возможно Калининградская область энергетически будут базироваться на ней. А Украина станет важным поставщиком энергии своих АЭС для Беларуси. Хотя у Украины будет конкурент - российская энергия Смоленской АЭС.

В ближайшем будущем мы поймем, насколько далеко и в каком направлении достигнуто взаимопонимание между Литвой и Беларусью. Однако уже понятно, что речь идет о столь важном региональном сотрудничестве, которое может изменить всю внутреннюю экономическую и политическую структуру региона между Полесьем и Балтийским морем, а то и между Черным морем и Балтикой. Неясно, как впишется в эту новую структуру Польша, упустившая свой шанс на доминирование в Прибалтике, не создав энергомост в Литву. Неясно, каково будет место в этой новой структуре России: будет ли усиливаться влияние России в регионе через усиление позиций Беларуси или наоборот - ослабляться. Еще может произойти откат от этого взаимопонимания, если, например, например, ЕС согласится под влиянием мирового кризиса на сохранение Игналинской АЭС, а РФ не станет строить БТС-2 и усилит интеграцию с Беларусью, например, через Конституционный Акт Союзного Государства. Но уже сейчас белорусско-литовские взаимоотношения "играют" в пользу "примирения" Запада с "Режимом".

Даже в момент важных для этого примирения парламентских выборов в Беларуси литовский президент вновь, как уже бывало, находился с визитом в США и встречался с президентом США, где обсуждал и "белорусский вопрос", достаточно эффективно "выступая адвокатом Беларуси". Ведь проблема-то действительно есть: что будет с Литвой в 2009 году, если в плюс к экономическому кризису и росту цен на российский газ придется уже в следующем году закрыть Игналину.
Новости по теме «Поиски энергетической независимости от России»:
Юрий Шевцов: Белорусско-литовские отношения: Игналинский ключ(http://www.regnum.ru/news/1081506.html)
Анна Мейзер: Ядерное топливо в Литве: как доставлять и где хоронить?(http://www.regnum.ru/news/1081471.html)
Решив возвести у себя АЭС, Польша выйдет из проекта Игналинской АЭС-2: эксперт(http://www.regnum.ru/news/1081464.html)
Участие Польши в проекте Игналинской АЭС может помочь стране принять решение о развитии атомной энергетики: эксперт(http://www.regnum.ru/news/1081405.html)
Литовский политик: Главное - чтобы Литва не построила АЭС последней(http://www.regnum.ru/news/1081365.html)

Все новости в сюжете «Поиски энергетической независимости от России»: http://www.regnum.ru/dossier/1325.html (1493 новости)
Новости по теме «Атомная энергетика»:
Юрий Шевцов: Белорусско-литовские отношения: Игналинский ключ(http://www.regnum.ru/news/1081506.html)
Анна Мейзер: Ядерное топливо в Литве: как доставлять и где хоронить?(http://www.regnum.ru/news/1081471.html)
Решив возвести у себя АЭС, Польша выйдет из проекта Игналинской АЭС-2: эксперт(http://www.regnum.ru/news/1081464.html)
Участие Польши в проекте Игналинской АЭС может помочь стране принять решение о развитии атомной энергетики: эксперт(http://www.regnum.ru/news/1081405.html)
Литовский политик: Главное - чтобы Литва не построила АЭС последней(http://www.regnum.ru/news/1081365.html)

Все новости в сюжете «Атомная энергетика»: http://www.regnum.ru/dossier/753.html (4266 новостей)
Новости по теме «Закрытие Игналинской АЭС и строительство новой АЭС в Прибалтике»:
Юрий Шевцов: Белорусско-литовские отношения: Игналинский ключ(http://www.regnum.ru/news/1081506.html)
Анна Мейзер: Ядерное топливо в Литве: как доставлять и где хоронить?(http://www.regnum.ru/news/1081471.html)
Решив возвести у себя АЭС, Польша выйдет из проекта Игналинской АЭС-2: эксперт(http://www.regnum.ru/news/1081464.html)
Участие Польши в проекте Игналинской АЭС может помочь стране принять решение о развитии атомной энергетики: эксперт(http://www.regnum.ru/news/1081405.html)
Литовский политик: Главное - чтобы Литва не построила АЭС последней(http://www.regnum.ru/news/1081365.html)

Все новости в сюжете «Закрытие Игналинской АЭС и строительство новой АЭС в Прибалтике»: http://www.regnum.ru/dossier/1196.html (321 новость)
© 1999-2008 REGNUM
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-6430 от 6 августа 2002
При цитировании информации ссылка на ИА REGNUM обязательна
При цитировании и использовании в интернете гиперссылка на сайт обязательна.

суббота, 8 ноября 2008 г.

План действий правительства России по выходу из экономического кризиса

Первоисточник в Сети, как ни странно, в открытом доступе.

Но не указываю, т.к. есть у меня насчет него некоторые сомнения.

Хотя на первый взгляд – и источник и План – верные.


 

П Л А Н


 

действий, направленных на оздоровление ситуации в финансовом

секторе и отдельных отраслях экономики


 


 

Содержание

мероприятия 

Вид документа (действий) 

Сроки 

Ответственные исполнители 

     

Развитие финансовой и банковской системы

1. 

Совершенствование процедур реорганизации коммерческих организаций, в том числе кредитных, посредством исключения безусловного права кредиторов на досрочное погашение долга в случае реорганизации

проект федерального закона,

проект постановления Правительства Российской Федерации, ведомственные акты ФСФР России

ноябрь 2008 г. 

Минэкономразвития России

Минфин России

ФСФР России

Банк России 

2. 

Совершенствование механизмов регулирования несостоятельности небанковских финансовых организаций 

проект федерального закона,

проект постановления Правительства Российской Федерации, приказы Минэкономразвития России

ноябрь 2008 г.

Минэкономразвития России

Минфин России

ФСФР России

Банк России 

3. 

Совершенствование залоговых правоотношений в ходе дела о банкротстве, в том числе упрощение механизма обращения взыскания и реализации заложенного имущества за счет введения внесудебного порядка и введение

безусловного погашения требований залоговых кредиторов

проект федерального закона 

ноябрь 2008 г.

Минэкономразвития России

Минфин России

4. 

Расширение возможностей инвестирования средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, не воспользовавшихся правом выбора инвестиционного портфеля (управляющей компании) или негосударственного пенсионного фонда 

проект федерального закона,

проект постановления Правительства Российской Федерации

декабрь 2008 г.

Минэкономразвития России

Минфин России

Минздравсоцразвития России

ФСФР России

5. 

Обеспечение возможности допуска профессиональных участников рынка ценных бумаг к операциям рефинансирования со стороны Банка России с передачей функций надзора и регулирования экономических показателей профессиональных участников Банку России

проект федерального закона 

февраль 2009 г. 

Минфин России

Минэкономразвития России

ФСФР России

Банк России 

6. 

Снятие ограничений, связанных с размером уставного капитала и стоимостью чистых активов хозяйственных обществ, в целях повышения возможностей по привлечению финансирования, в том числе:

пересмотр существующего ограничения на оплату уставного капитала путем зачета требований к обществу;

расширение возможностей для выпуска обществом необеспеченных облигаций;

пересмотр существующих способов защиты прав кредиторов при уменьшении уставного капитала и снижении стоимости чистых активов

проект федерального закона 

ноябрь 2008 г.

ФСФР России

Минэкономразвития России

Минфин России

Банк России 

7. 

Разработка механизмов снижения рисков злоупотреблений со стороны собственников и руководителей организаций в преддверии банкротства и в ходе банкротства 

проект федерального закона

I квартал 2009 г.

Минэкономразвития России

ФСФР России

Минфин России

Банк России

8. 

Введение института депозитарного учета закладных, снижающего издержки при их обращении, в целях упрощения секьюритизации и рефинансирования ипотечных кредитов

проект федерального закона

ноябрь 2008 г. 

Минэкономразвития России

Минфин России

ФСФР России

Банк России 

9. 

Введение института общего собрания владельцев облигаций как механизма консолидации мнений владельцев облигаций  

проект федерального закона 

декабрь 2008 г.

ФСФР России

Минэкономразвития России

Минфин России

10. 

Уточнение условий выпуска биржевых облигаций, в том числе разрешение выпуска биржевых облигаций сроком до 3 лет


 


 


 


 


 

проект федерального закона 

ноябрь 2008 г. 

Минфин России

ФСФР России

Банк России 

Поддержка внутреннего спроса

11. 

Обеспечение приоритетности закупки отечественных товаров по государственным и муниципальным программам с выделением товаров массового производства

проект федерального закона 

декабрь 2008 г. 

Минэкономразвития России

Минпромторг России

Минфин России 

12. 

Установление ценовых преференций (от 5 до 25%) для поставщиков российских товаров при размещении государственного заказа (до 31 декабря 2010 г.) 

приказ Минэкономразвития России 

ноябрь 2008 г. 

Минэкономразвития России

Минпромторг России

Минфин России

13. 

Регламентация процедур закупок товаров (услуг) субъектами естественных монополий и государственными корпорациями, в том числе установление преференций для поставщиков российских товаров

проект федерального закона,

директивы представителям государства

I квартал 2009 г.


 

ноябрь 2008 г. 

Минэкономразвития России

ФАС России 

14. 

Уточнение и поддержка инвестиционных программ субъектов естественных монополий и государственных корпораций на 2009 - 2011 годы в связи с изменением конъюнктуры товарных рынков и условий привлечения финансовых средств

директивы представителям государства

ноябрь - декабрь 2008 г. 

Минэкономразвития России

Минэнерго России Минпромторг России

Минтранс России

субъекты естественных монополий

15. 

Увеличение в 2008 - 2009 годах объемов субсидирования российских организаций-экспортеров промышленной продукции на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях для производства продукции на экспорт

проект постановления Правительства Российской Федерации

ноябрь 2008 г. 

Минпромторг России

Минфин России

Минэкономразвития России

16. 

Определение коммерческими банками (в том числе банками с государственным участием), использующими различные формы государственной поддержки (в том числе получившими субординированные кредиты), объемов кредитования предприятий оборонно-промышленного комплекса, сельского хозяйства, а также субъектов малого и среднего предпринимательства

рекомендации коммерческим банкам по изменению внутренних документов,

директивы представителям государства 

ноябрь 2008 г. 

Минэкономразвития России

Минфин России

Минсельхоз России

Банк России 

17. 

Рекомендации коммерческим банкам (в том числе банкам с государственным участием), использующим различные формы государственной поддержки (в том числе получившим субординированные кредиты), в приоритетном порядке направлять средства на поддержку следующих секторов экономики: автомобилестроение; сельхозмашиностроение; авиационные перевозки; жилищное строительство

рекомендации коммерческим банкам по изменению внутренних документов,

директивы представителям государства 

ноябрь 2008 г.

Минэкономразвития России

Минфин России

Минпромторг России

Минтранс России

Минрегион России

Банк России 

 

Проведение мониторинга объемов средств, направляемых банками на кредитование приоритетных секторов экономики

доклад 

ежемесячно 

Минэкономразвития России

Банк России 

18. 

Упрощение процедуры предоставления государственных гарантий 

проект федерального закона 

декабрь 2008 г. 

Минфин России Минэкономразвития России

19. 

Подготовка предложений по предоставлению в 2009 году государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, привлекаемым предприятиями, выполняющими государственный заказ, в том числе государственный оборонный заказ

проект федерального закона 

I квартал 2009 г.

Минфин России

Минпромторг России

Минэкономразвития России

Роскосмос

ГК Росатом

ГК Ростехнологии

20. 

Совершенствование бюджетного процесса в целях создания возможностей проведения лизинговых операций при государственных закупках

проект федерального закона 

январь 2009 г. 

Минфин России

21. 

Обеспечение возможности объявления конкурсов по государственному заказу

на 2009 - 2010 годы в декабре 2008 г.

ведомственные акты 

ноябрь 2008 г. 

Минфин России

Минэкономразвития России

22. 

Усиление контроля со стороны Банка России за работой органов управления банков, получивших средства государственной поддержки (назначение специального представителя Банка России)

проект федерального закона 

ноябрь 2008 г. 

Минфин России

Минэкономразвития России

Банк России

23. 

Развитие целевого кредитования предприятий под расчеты за поставленную продукцию (факторинг) 

директивы представителям государства в банках, решение наблюдательного совета Внешэкономбанка

ноябрь 2008 г. 

Минэкономразвития России

Минфин России

Банк России 

24. 

Внесение изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие выдачу авансов, в части изменения условий авансирования выполнения мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами и государственным оборонным заказом

проект федерального закона 

январь 2009 г. 

Минэкономразвития России

Минпромторг России

Минфин России

Минобороны России

Роскосмос

ГК Росатом

ГК Ростехнологии

25. 

Осуществление с 1 января 2010 года переноса ряда основных средств в амортизационные группы с меньшим сроком полезного использования в целях стимулирования обновления соответствующего оборудования

проект постановления Правительства Российской Федерации

ноябрь 2008 г. 

Минэкономразвития России

Минфин России

Минэнерго России 

26. 

Уточнение ставок ввозных таможенных пошлин по широкому перечню товаров

проект постановления Правительства Российской Федерации

ноябрь 2008 г. 

Минэкономразвития России

Минфин России

Минпромторг России

Минсельхоз России

ФТС России

ФАС России

Поддержка рынка труда и социальная поддержка граждан

27. 

Проведение еженедельного мониторинга по субъектам Российской Федерации увольнения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников, а также неполной занятости работников организации

ведомственные акты Минздравсоцразвития России

ноябрь 2008 г. 

Минздравсоцразвития России 

28. 

Организация работы консультационных пунктов, "горячих линий" и предувольнительных консультаций для работников организаций, издание информационных буклетов и брошюр

ведомственные акты Минздравсоцразвития России 

ноябрь 2008 г. 

Минздравсоцразвития России 

29. 

Увеличение объемов финансирования мероприятий активной политики занятости населения с учетом ситуации на региональных рынках труда 

проект федерального закона,

проект постановления Правительства Российской Федерации

ноябрь 2008 г. 

Минздравсоцразвития России

Минфин России

Минрегион России 

30. 

Увеличение размера максимальной величины пособия по безработице 

проект федерального закона,

проект постановления Правительства Российской Федерации

I квартал 2009 г.

Минздравсоцразвития России

Минфин России 

Жилищное строительство

31. 

Приобретение в 2008 - 2009 годах готового жилья эконом-класса, в том числе с высокой степенью строительной готовности, за счет средств, предусмотренных в федеральной целевой программе "Жилище" на 2002 - 2010 годы в рамках подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством", а также за счет средств федерального бюджета, предусмотренных Министерству обороны Российской Федерации для обеспечения жильем военнослужащих

проект федерального закона,

проект постановления Правительства Российской Федерации

ноябрь 2008 г. 

Минрегион России

Минэкономразвития России

Минобороны России

Минфин России 

32. 

Приобретение в 2008 - 2009 годах жилья эконом-класса в многоквартирных домах с высокой степенью строительной готовности, а также возводимых с привлечением средств граждан, субъектами Российской Федерации для реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с использованием средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства при условии завершения строительства таких домов в срок не более 6 месяцев со дня заключения соответствующего государственного контракта

проект федерального закона 

ноябрь 2008 г. 

Минрегион России

Минэкономразвития России 

33. 

Увеличение объемов рефинансирования ипотечных кредитов по линии ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" в 2009 году

проект федерального закона,

проект постановления Правительства Российской Федерации


 


 


 


 

декабрь 2008 г. 

Минэкономразвития России

Минфин России

Минрегион России

Сельское хозяйство

34. 

Внесение изменений в Меморандум о финансовой политике Банка развития, предусматривающих возможность кредитования крупных проектов в агропромышленном комплексе

проект распоряжения Правительства Российской Федерации

ноябрь 2008 г. 

Минэкономразвития России

Минфин России

35. 

Поддержание необходимого объема кредитования в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства на 2008 - 2012 годы

директивы представителям государства 

ноябрь 2008 г.

Минсельхоз России

Минфин России

Минэкономразвития России

 

Рассмотрение в случае необходимости возможности дополнительной капитализации ОАО "Россельхозбанк" и ОАО "Росагролизинг" 

проект федерального закона,

проект распоряжения Правительства Российской Федерации

апрель 2009 г. 

Минсельхоз России

Минфин России

Минэкономразвития России 

36. 

Субсидирование процентной ставки по отдельным видам инвестиционных и краткосрочных кредитов, привлекаемых в 2008 - 2009 годах организациями и предприятиями агропромышленного комплекса, в размере 100% ставки рефинансирования Банка России

проект постановления Правительства Российской Федерации 

ноябрь 2008 г. 

Минсельхоз России

Минфин России

Минэкономразвития России 

37. 

Сокращение тарифных квот на импорт птицы и свинины в 2009 году  

проект постановления Правительства Российской Федерации

ноябрь 2008 г. 

Минэкономразвития России

Минфин России

Минсельхоз России 

Автомобилестроение и сельскохозяйственное машиностроение

38. 

Предоставление субсидий российским организациям сельхозмашиностроения, автомобилестроения и транспортного машиностроения на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2008 -2009 годах, направленным на технологическое перевооружение

проект постановления Правительства Российской Федерации 

декабрь 2008 г.

Минпромторг России

Минфин России

Минэкономразвития России

39. 

Корректировка ввозных таможенных пошлин в отношении автомобильной техники 

проект постановления Правительства Российской Федерации 

ноябрь 2008 г. 

Минэкономразвития России

Минпромторг России

Минфин России

ФТС России

40. 

Внесение изменений в нормативные правовые акты, разрешающие ОАО "Росагролизинг" реализовывать проекты по лизингу техники, технологического оборудования и транспортных средств отечественного производства для российских потребителей

проект постановления Правительства Российской Федерации 

ноябрь 2008 г. 

Минсельхоз России

Минпромторг России

Минэкономразвития России

Минфин России

Оборонно-промышленный комплекс

41. 

Предоставление предприятиям оборонно-промышленного комплекса субсидий из федерального бюджета на погашение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 2008 - 2009 годах, в том числе для пополнения оборотных средств

проект постановления Правительства Российской Федерации 

декабрь 2008 г. 

Минпромторг России

Минфин России

Минэкономразвития России

Роскосмос

ГК Росатом

ГК Ростехнологии

42. 

Расширение практики предоставления инвестиционного налогового кредита предприятиям оборонно-промышленного комплекса  

проект федерального закона 

февраль 2009 г. 

Минфин России

Минпромторг России

Минэкономразвития России

43. 

Проведение дополнительной эмиссии акций и облигаций отдельных стратегических предприятий с их последующим выкупом уполномоченными организациями  

директивы представителям государства 

ноябрь 2008 г. 

Минпромторг России

Минэкономразвития России

Минфин России

Минтранс России

Роскосмос

ГК Росатом

  

ведомственный акт

ФСФР России

декабрь 2008 г. 

ФСФР России 

44. 

Расширение перечня товаров для переработки и внутреннего потребления на условиях помещения товаров под таможенные режимы в части продукции электронной промышленности

проект постановления Правительства Российской Федерации

декабрь 2008 г. 

Минэкономразвития России

Минпромторг России

Минфин России

ФТС России 

45. 

Увеличение объемов субсидий организациям оборонно-промышленного комплекса в 2008 - 2009 годах с целью предупреждения банкротства

проект постановления Правительства Российской Федерации

январь 2009 г. 

Минпромторг России Минфин России

Минэкономразвития России


 


 


 

Сырьевой комплекс

46. 

Сокращение сроков мониторинга и периода, на который устанавливается вывозная таможенная пошлина на нефть сырую и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, а также возможность ее корректировки


 

проект федерального закона 

ноябрь 2008 г. 

Минэкономразвития России

Минфин России

Минэнерго России

ФТС России 

Транспортный комплекс

47. 

Обеспечение выпуска инфраструктурных облигаций, в том числе под гарантии Российской Федерации или Внешэкономбанка, для финансирования инфраструктурных проектов, реализуемых на принципах

частно-государственного партнерства

 

I квартал 2009 г.

Минтранс России

Минэнерго России

Минфин России

Минэкономразвития России

ФСФР России 

48. 

Обеспечение недискриминационного доступа топливных и авиационных компаний к объектам инфраструктуры топливо-заправочных комплексов в аэропортах

нормативный правовой акт ФАС России 

ноябрь 2008 г. 

ФАС России

Минтранс России

Минэнерго России

Минэкономразвития России

49. 

Обеспечение предоставления авиакомпаниям отсрочки уплаты таможенных платежей на срок до 6 месяцев в отношении ввозимых иностранных воздушных судов и комплектующих к ним (в том числе двигатели) с освобождением от необходимости внесения обеспечения по их уплате

проект федерального закона 

ноябрь 2008 г. 

ФТС России

Минфин России,

Минэкономразвития России

Минтранс России 

Малый бизнес

50. 

Увеличение программы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой Внешэкономбанком, имея в виду направление части дополнительных ресурсов на цели кредитования малого бизнеса, включая предоставление займов до 1 миллиона рублей мелким заемщикам

решения органов управления Внешэкономбанка 

январь 2009 г. 

Минэкономразвития России

Минфин России 

51. 

Увеличение в 2009 году средств федерального бюджета, предусмотренных на государственную поддержку субъектов малого предпринимательства

проект постановления Российской Федерации

ноябрь 2008 г. 

Минэкономразвития России

Минфин России 

52. 

Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к получению заказов при размещении государственного заказа и закупках товаров (услуг) субъектами естественных монополий и государственными корпорациями

проект федерального закона 

I квартал 2009 г.

Минэкономразвития России

ФАС России 

53. 

Разработка механизма рефинансирования портфелей кредитов предприятий малого и среднего бизнеса, сформированных российскими кредитными организациями, за счет средств, выделяемых Российской Федерацией Внешэкономбанку

директивы представителям государства в банках, решение наблюдательного совета Внешэкономбанка

ноябрь 2008 г. 

Минэкономразвития России

Минфин России 

54. 

Обеспечение формирования перечня федерального имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, установление льготного размера арендной платы, ограничение возможности его корректировки, закрепление минимального срока аренды - 5 лет

проект постановления Правительства Российской Федерации 

декабрь 2008 г. 

Минэкономразвития России

Минобороны России

Минтранс России

Минфин России 

55. 

Отсрочка на 2 года положений пункта 2.2 статьи 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающих ограничение на перевод организаций и индивидуальных предпринимателей на уплату единого налога на вмененный доход в отношении аптечных организаций

проект федерального закона 

ноябрь 2008 г.

Минфин России

Минпромторг России

Минэкономразвития России